Biografi Basa Sunda

Kategori Tulisan : Belajar

Definisi Biografi

Biografi asalna ti basa Yunani, nyaéta bios anu hartosna hirup, jeung graphien anu hartosna tulis. Kalayan kecap séjén biografi mangrupa tulisan ngeunaan kahirupan hiji jalma. Biografi, sacara basajan bisa disebutkeun minangka hiji carita riwayat hirup hiji jalma. Biografi bisa ngawangun sawatara jajar kalimah waé, tapi ogé bisa mangrupa leuwih ti hiji buku.

Bédana nyaéta, biografi singget ngan ngadadarkeun ngeunaan fakta-fakta ti kahirupan hiji jalma sarta peran pentingna samentara biografi anu panjang ngawengku, tinangtu, informasi-informasi penting tapi dikisahkeun kalayan leuwih mendetail sarta tinangtu dituliskeun jeung gaya nyaritakeun anu alus.

Biografi menganalisa sarta ngajelaskeun kajadian-kajadian dina hirup hiji jalma. Liwat biografi, baris kapanggih hubungan, katerangan harti ti tindakan nu tangtu atawa misteri anu ngalingkup hirup hiji jalma, sarta guaran ngeunaan tindakan sarta laku-lampah hirupna. Biografi biasana bisa nyaritakeun ngeunaan kahirupan saurang inohong kaceluk atawa henteu kaceluk, tapi kitu, biografi ngeunaan jelema dawam baris nyaritakeun ngeunaan hiji atawa leuwih tempat atawa mangsa nu tangtu.

Biografi remen ogé nyaritakeun ngeunaan saurang inohong sajarah, tapi teu arang ogé ngeunaan jelema anu masih hirup. Loba biografi ditulis sacara kronologis. Sawatara période wayah kasebut bisa dikelompokkan dumasar téma-téma utama nu tangtu (contona “mangsa-mangsa mimiti anu hésé” atawa “ambisi sarta pencapaian”). Cacak kitu, sawatara anu séjén berfokus dina topik-topik atawa pencapaian nu tangtu.

Biografi merlukeun bahan-bahan utama sarta bahan nu ngarojong. Bahan utama bisa mangrupa barang-barang kawas surat-surat, buku poéan, atawa kliping koran. Sedengkeun bahan-bahan nu ngarojong biasana mangrupa biografi séjén, buku-buku référénsi atawa sajarah anu ngadadarkeun lalakon subyek biografi éta.

Biografi nyaéta hiji carita atawa katerangan ngeunaan kahirupan hiji jalma anu bersumber dina jejer rekaan (non-fiction / carita nyata). Hiji biografi leuwih kompleks batan saukur daptar tangga lahir atawa mati sarta data-data pakasaban hiji jalma,tetapi ogé nyaritakeun ngeunaan rarasaan anu kalibet dina ngalaman kajadian-kajadian kasebut anu menonjolkan béda perwatakan kaasup pangalaman pribadi.

Macem-macem Biografi:

* Dumasar sisi nu nulis

* Dumasar Eusina

* Dumasar pasualan anu dibahas

* Dumasar penerbitannya

Dumasar sisi nu nulis

 1. Autobiografi. Ditulis sorangan ku inohong anu kacatet lalampahan hirupna
 2. Biografi.Ditulis ku batur, dumasar idin penulisan dibagi luhur:
 • Authorized biography, nyaéta biografi anu panulisanna saidin atawa sakanyaho  inohong dijerona.
 • Unauthorized biography, nyaéta ditulis hiji jalma tanpa sakanyaho atawa idin ti inohong di jerona (biasana alatan geus wafat).

Dumasar Eusina

 • Biografi Lalampahan Hirup, Eusina mangrupa lalampahan hirup pepek atawa sawaréh pang berkesan.
 • Biografi Lalampahan Karir, Eusina mangrupa lalampahan karir ti mimiti karir nepi ka karir panganyarna, atawa sawaréh lalampahan karir dina ngahontal suksés nu tangtu.

Dumasar pasualan anu dibahas

 1. Biografi pulitik, nyaéta penulisan inohong-inohong di nagari ieu ti sudut pulitik. Dina biografi sarupaning ieu bahan-bahan dikumpulkan biasana ngaliwatan riset. Tapi, biografi sarupaning ieu sakapeung basa henteu ucul ti kapentingan nu nulis atawa sosok anu ditulisna.
 2. Intelektual biografi anu ogé disusun ngaliwatan riset sarta sakabéh timuan dituangkeun nulisnadina gaya penulisan ilmiah.
 3. Biografi jurnalistik atawa biografi sastra nyaéta materi penulisan biasana ditampa ti hasil wawancara ka inohong anu baris ditulis atawa anu jadi rujukan minangka nu ngarojong penulisan. Ieu leuwih hampang alatan Ngan keterampilan sarta wawancara.

Dumasar penerbitannya

 1. Buku Sorangan.

Penerbitan buku kategori ieu dipigawé luhur alpukah penerbit kalayan sakumna waragad penulisan, percetakan, jeung pamasaran ditanggung ku produsén. Biografi jenis ieu biasana ngamuat carita hirup inohong-inohong anu kira-kira baris metot perhatian umum.

 1. Buku Subdisi.

Waragad pembuatan buku jenis ieu sawaréh dibiayai ku sponsor. Biasana pola ieu dipigawé dina buku-buku anu kira-kira ti sagi komérsial moal laku atawa lamun bisa dijual hargana pohara luhur ku kituna henteu kahontal.

Palaksanaan Penulisan Biografi:

TAHAP I: Diayakeun pasamoan kalayan klien pikeun ngomongkeun rencana penulisan. Klien baris dibéré guaran leuwih laér ngeunaan sistem penulisan biografi anu kami larapkeun sarta hal-hal séjén anu perlu dipikanyaho klien. Klien saterusna netepkeun wangun sarta jenis biografi anu dipikahayang.

TAHAP II: Kahayang klien baris kami bawa dina pasamoan jeung sasama anggota kreatifnet pikeun dibadamikeun sarta direncanakan. Sanggeus éta kami baris menghubungi klien pikeun ngalakonan pembicaraan saterusna. Lamun kabéhanana oke, baris diayakeun penandatanganan kontrak penulisan.

TAHAP V: Hasil penyusunan dina wangun naskah ditulis baris dibikeun ka klien pikeun dibenerkeun. Lila pengoreksian ku klien maksimal hiji minggu. Sanggeus éta, naskah dipulangkeun deui ka kami.

TAHAP VI: Perbaikan sarta pemrosesan ahir kami pigawé. Lamun aya anu kurang écés, klien baris kami hubungi deui.

TAHAP VII: Tahap penulisan dianggap réngsé. Hasil ahir mangrupa naskah jadi dina wangun print-out sarta CD kami serahkeun ka klien. Pikeun memperbanyak dina wangun buku atawa CD baris diayakeun pembicaraan terusan antara kami sarta klien.

Waktu nulis biografi, saurang nu nulis narékahan menyajikan lalampahan kahirupan saurang inohong. Biasana, babasan ekspresi wayah anu variatif bisa ngajadikeun tulisan leuwih metot sarta henteu lalajo.

Sajaba ti éta Hal-hal anu perlu dipigawé dina nulis hiji biografi antara séjén:

 • * Pilih hiji jalma anu metot perhatian Anjeun.
 • * Manggihan fakta-fakta utama ngeunaan kahirupan jelema kasebut.
 • * Mimitian kalayan ensiklopedia sarta catetan wayah.
 • * Pikirkeun, naon deui anu perlu Anjeun nyaho ngeunaan jelema éta, bagian mana ti hirupna anu hayang leuwih loba Anjeun tuliskeun.
 • * Sawatara patarosan anu meureun bisa dijadikeun tinimbangan contona:
 1. Naon anu nyieun jelema ieu istimiwa atawa metot?
 2. Akibat naon anu geus manéhna pigawé pikeun dunya atawa batur?
 3. Kecap sipat naon anu meureun baris mindeng Anjeun paké pikeun ngagambarkeun jelema ieu?
 4. Conto naon anu bisa ditempo ti hirupna anu ngagambarkeun sipat kasebut?
 5. Kajadian naon anu nyieun atawa ngarobah kahirupan jelema éta?
 6. Naha manéhna sanggup nungkulan aral kasebut? Naha manéhna nungkulanana kalayan nyokot resiko? Atawa kalayan keberuntungan?
 7. Naha dunya baris jadi leuwih boh boh leuwih goréng lamun jelema ieu henteu kungsi hirup? Kumaha bisa sarta naha?
 8. Pigawé ogé panalungtikan saterusna kalayan bahan-bahan ti perpustakaan atawa internet pikeun mantuan Anjeun némbalan patarosan-patarosan di luhur sarta sangkan carita Anjeun leuwih metot.

Di handap ieu babasan ekspresi wayah anu bisa dipaké. Ngécéskeun hubungan wayah runtuyan peristiwapertama kali, dina mulanya;o Mimiti, dina mulanya;

* Saterusna,lalu,berikutnya,sesudahitu,setelahini, sanggeus/peristiwa/kejadian ieu

* Pamustunganana Pikeun némbongkeun hiji wayah

* Dina (umur/umur) 12, waktu umurna 12 (warsih)

* Taun ka tukang, warsih ieu, warsih ka hareup, warsih saterusna, poé saterusna sataun anu tuluy Pikeun némbongkeun période wayah anu terus nerus. Salila mangsa rumaja, wayah kuring rumaja, salila tilu warsih, pikeun wayah anu lila. Saprak (mimiti période anu terus nerus) Preposisi.

sumber : http://hilda-pratama.blogspot.co.id/2012/04/definisi-biografi-basa-sunda.html

Kata kunci dalam tulisan : , , ,