11 Ciri-Ciri Muslimah Sejati

Kategori Tulisan : Umum

Assalamu’alaikum kawan- kawan.. <3

 

w

Muslimah Sejati itu merupakan  salah satu  wanita yang shalehah yang sudah pasti beriman kepada Allah SWT dan beragama islam, salah seorang wanita yang teladan yang baik, berakhlak baik, selalu merawat dan menjaga kehormatannya dimanapun si Muslimah berada dan memperhatikan dirinya dan kecantikan dirinya hanya untuk suaminya saja.

Dan Muslimah sejati adalah wanita yang akan selalu taat kepada amar makruf nahi mungkar / perintah Allah SWT. Dia adalah wanita yang takut jika mngerjakan dosa, karena dia tahu betapa pedihnya siksaan neraka yang akan terimaa apabila ia mengerjakan dosa.
Wanita itu adalah permata / perhiasan untuk seseoranng lelaki, wanita / perempuan yaitu makhluk Allah SWT yang sangat sangat mulia dikarenakan dari seorang wanitalah akan terlahir manusia dan para penerus-penerus agama Islam. Di zaman sekarang sangat banyak sekali wanita-wanita dan perempuan yang mengaku-mengaku dirinya adalah sebagai muslimah yang sejati. Akan tetapi kenyataannya sangat sedikit sekali wanita-wanita yang sanggup mempertahankan dirinya sebagai  muslimah sejati.

11 Ciri-Ciri dari Muslimah Sejati:

1.  Berimankepada Allah SWT

Muslimah Sejati adalah wanita yang selalu senantiasa beriman kepada Allah SWT. yang artinya akan selalu menjalankan segala-segala perintah Allah SWT dan akan menjauhi segala larangan Allah SWT. Karena takut akan siksaan dari Allah SWT yang sangat amat pedih, dan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang atau menyeleweng dari ajaran agama islam. (QS. al-Baqarah: 285)

2. Menjaga perintah melaksanakan shalat 5 waktu
Wanita muslimah akan selalu melaksanakan kewajibannya yaitu melaksanakan shalat lima waktu sehari semalam daan tepat waktu dalam mengerjakannya, dan selalu khusyu’. Sehinggadia selalu mendahulukan shalatnya dari pada pekerjaan yang sedang dilakukannya. Tidak ada pekerjaan apapun yang melalaikan dirinya dari beribadah kepada Allah swt. Sehingga  shalat itu mecegah dirinyaperbuatan keji dan munkar serta dapat menbentengi dia dari perbuatan yang terjerumus kepada maksiat.

3. Selalu Menutupi Aurat

Muslimah Sejati adalah wanita yang akan selalu menjaga kehormatannya dengan cara menutupi auratnya. Demikian juga Berpakaian sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Agama Islam, tidak memperlihatkan bentuk / lekuk tubuhnya atau tidak memakai / berpakaian yang dapat memikat si lawan jenisnya.  Wanita muslimah adalah sosok wanita yang dengan iklas dan senang hati memakai hijabnya tanpa keterpaksaan. Sehingga pun saat dirinya ingin keluar rumah, maka dia selalu akan berhijab dengan rapih dan  selalu mencari perlindungan dari Allah SWT dan akan selalu bersyukur kepada Allah Subhahu Wa Ta’ala. dan atas kehormatan yang telah diberikan dan dengan adanya hukum berhijab ini dalam agama islam. sebagaimana Allah Subhaanahu wata’ala menginginkan kita agar menjaga kesucian diri kita dengan hijab tersebut.
Allah berfirman, “Ya Nabi , katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, ‘Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.’ Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,” (QS. Al Ahzab: 59).
4. Mempunyai akhlak dan berprilaku yang islami 

Seseorang wanita muslimah wajib menjadi contoh dan menteladani akhlak-akhlak Nabi Allah, istri-istri Nabi Allah, serta para sahabat Nabi Allah. Akan tetetapi pada zaman modern sekarang hanya cuma muslimah  yang di beri rahmat   oleh Allah swt. yang akan masih mencontoh akhlak-akhlak Nabi Allah, istri-istri Nabi Allah, serta para sahabat Nabi Allah. Pada zaman modern sekarang banyak wanita yang mengaku dirinya muslimah tetapi mengikuti trend para artis. Sehingga mereka tidak memiliki rasa malu lagi dan harga diri mereka sudah menjadi murah dan rendah. Jadi sebagai wanita muslimah sejati kita harus dengan sangat baik menjaga harkat dan martabat diri kita sebagai wanita muslimah.

5. Mempunyai Rasa Sabar

Adanya kesabaran terhadap ujian-ujian yang didatangkan oleh Allah adalah kriteria-kriteria paling utama seorang muslimah sejati. Dikarenakan dengan kesabaran inilah yang dapat meneguhkan hati dari seorang wanita muslimah dalam menghadapi ujian-ujian dari Allah yang sangat berat. Dikarenakan Allah swt. Tidak akan memberikan ujian atau cobaan kepada hamba-Nya diluar batas kempuan hamba-Nya tersebut. Dibalik setiap ujian atau cobaan pasti akan ada hikmah nya. 

Ayat-ayat Al-Qur’an Tentang Sabar :

  1. “Hai orang-orang yang beriman. Bersabarlah kamu, dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiaga-siaga (diperbatasan negrimu) dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beruntung.” (Q.S AL Imran 200).b. “Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa (kematian) dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.” (Q.S. AL-Baqarah 155).

c. “Sungguh akan dibayar upah (pahalah) orang-orang yang sabar dengan tiada batas hitungan.”        (Q.S.Az-Zumar 10).

6. Taat kepada orang tua
Seorang muslimah sejati harus taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya,terutama kepada ibunya yang telah melahirkan diri kedunia ini dengan susah payah.Karena surga ada dibawah telapk kaki ibunya Dia harus selalu bisa menjaga perasan orang tuanya jangan samapai mnyakiti perasaan orang tuangnya. Karena dia tahu balasan yang dia dapat jika berbakti kepada kedua orang tuannya.

7. Rajin menuntut ilmu dan berwawan luas
Seorang muslimah sejati harus selalu rajin dan semangat dalam menuntut ilmu. Meskipun ia sudah menikah atau berkeluarga, dia harus mampu meraih gelar tinggi di bidang yang ingin dia raih, namun dia harus bisa menerima ilmu dari siapa saja yang menyampaikannya kepada orang yang membutuhkan. Menuntut ilmu dan mendapatkan pendidikan tidak mesti untuk laki-laki saja. Bahkan di dalam islam kaum muslimah diwajibkan belajar seumur hidup bukan hanya wajib belajar sampai SMA atau sederajat. Karena seorang istri yang berwawasan luas dapat mengajarkan anak-anaknya agar anaknya menjadi pintar dan berbakti kepada orang tuanya. Dan hendaknya menuntut ilmu bagi seorang muslimah yang sudah bekeluarga harus dengan izin dari suaminya.
Hadits tentang menuntut ilmu:

a. Hadits “Keutamaan Mempelajari Al Qur’an”
خَـيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاآنَ وَعَلَّمَهُ
Artinya : ”Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al Qur’an dan mengajarkannya”. (HR. Bukhari)
b. Hadits “Keutamaan Membaca Al Qur’an”
إِقْرَؤُالْقُرْاآنَ، فَإِنَّهُ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِأَصْحَابِهْ
Artinya : ”Bacalah kamusekalian Al Qur’an, karena sesungguhnya Al Qur’an itu akan datang pada Hari Kiamat sebagai penolong bagi para pembacanya”. (HR. Ahmad dan Muslim)
c. Hadits “Kewajiban Mencari Ilmu”
طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ
Artinya : ”Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan”. (HR. Ibnu Abdil Barr)

8. Selalu Menjaga kesucian diri

Kesucian diri adalah harta yang berharga bagi setiap wanita. Muslimah sejati adalah wanita yang pandai dalm menjaga kesucian dirinya. Menjaga kesucian diri tidak hanya menjauhkan diri dari perbuatan zina, tapi menjauhkan diri dari pacaran, berbicara dengan lawan jenis yang tidak bermanfaat juga termasuk dari bagian menjaga kesucian diri seorang wanita. Seorang muslimah sejati tahu dimana dia berada dan tahu  bagaimana dai beradab di tempat umum.

9. Selalu menjaga lisannya

Muslimah sejati adalah wanita-wanita yang selalu menjauhkan dirinya dari ghibah (menggunjing), namimah (mengadu domba), mencaci dan hal lain yang tidak berguna.Muslimah sejati lebih sering menghabiskan waktunya untuk membaca ayat-ayat suci al-qur’an dari pada membicarakan orang lain yang tidak ada manfaatnya dsama sekali bagi dirinya atau pun bagi orang lain.
Maka seharusnya muslimah sejati harus memperhatikan apapun yang di ucapkannya.Apabila seorang muslimah dapat menjaga lisannya dari mnyakiti orang lain, maka mereka akan menjadi seorang muslimah sejati.
Dia hanya berbicara seperlunya saja yang penting menurut dirinya dan tidak menambahkan atau mngurangi dalam menyampaikan pesan atau berita yang dai terima.

Allah Subhaanahu wata’ala berfirman, artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari buruk-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Hujurat:12)
Hadits tentang menjaga lisannya :

a. Dari Abu Hurairah ra., Rosululloh Muhammad saw. bersabda:
“Barangsiapa yang beriman kepada Alloh dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau – kalau tidak dapat berkata yang baik, hendaklah ia berdiam diri saja.” (Muttafaq ‘alaih)

b. Dari Sahl bin Sa’ad ra., Rosululloh Muhammad saw bersabda:
“Barangsiapa yang dapat memberikan jaminan kepadaku tentang kebaikannya apa yang ada di antara kedua tulang rahangnya – yakni mulut atau lidah – serta antara kedua kakinya – yakni kemaluannya, maka saya memberikan jaminan syurga untuknya.” (Muttafaq ‘alaih)

10. Taat kepada suami

Wanita muslimah adalah wanita yang selalu menjaga ketaatan kepada suaminya, menjaga harta suaminya, tidak keluar rumah tanpa izin dari suaminya.

sayang kepada suaminya, mengajak suaminya kepada kebaikan, menasihati suaminya dengan tutur kata yang lembut, memelihara kesejahteraannya, tidak mengeraskan suara dan perkataan kepadanya, serta tidak menyakiti hatinya. Karena istri yang baik adalah istri yang bisa menjaga amanah dari suaminya.Tidak pernah membantah perkataan suaminya.
Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda dalam haditsnya:

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ، وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ

Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasannya adalah wanita yang shalihah. Bila engkau memandangnya, ia menggembirakan (menyenangkan)mu. Bila engkau perintah, ia menaatimu. Dan bila engkau bepergian meninggalkannya, ia menjaga dirinya (untukmu) dan menjaga hartamu.

11. Menjadi ibu yang baik

Wanita muslimah adalah seorang ibu yang mampu mendidik dan membimbing anak-anaknya untuk taat kepada Allah Subhaanahu wata’ala, mengajarkan kepada mereka aqidah yang benar, menanamkan ke dalam hati mereka perasaan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya menjauhkan mereka dari segala jenis kemaksiatan dan perilaku tercela. sehingga mereka tumbuh menjadi anak-anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya.

    Diatas merupakan sebagian dari ciri-ciri muslimah sejati, karena masih hal-hal yang perlu kita ketahui agar dapat menjadi diri kita sebagai muslimah sejati dalam kehidupan sehari-hari, yang selalu berpegang teguh pada hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam agama islam.
Karena masih sekali ciri yang di miliki oleh muslimah sejati agar kita menjadi orang yang lbih baik lagi atau biasa menjauhkan diri kita dari pebuatan dosa. karena kita hidup di dunia ini hanyalah sementara, jadi pegunakanlah waktu kita sebaik-baik mungkin.

.

Kata kunci dalam tulisan : , , ,